Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 11. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТЕХНОЛОГІЇ

11.1. Світовий ринок технології: суть і структура.

11.2. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці.

11.3. Специфіка економічних розрахунків при купівлі прода жу ліцензій.

11.4. Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій.

11.5. Державне та міждержавне регулювання передачі технології.

Ключові поняття

Світовий ринок технології. Унікальна, прогресивна, тради ційна, морально застаріла технологія. Коефіцієнт технологічної місткості торгівлі. Форми міжнародного трансферу технологій. Інтелектуальна власність. Промислова власність. Ав торське право. Патент. Ліцензія. Ноу хау. Копірайт. Промисловий зразок. Товарна марка. Патентні угоди. Ліцензійні уго ди. Інжиніринг.Патентні, безпатентні, повні, виключні, не-виключні, чисті, супутні, примусові, поворотні ліцензії. Суб ліцензія. Крос ліцензія. Ціна ліцензії. Поточні (періодичні) пла-пгежі-роялті. Паушальні платежі. Франчайзинг. Франчайзер Франчайзі. Франшиза. Товарний, виробничий, діловий франчайзинг. Державне та міждержавне регулювання передачі технології. Принцип національного режиму. Право конвенціонального пріоритету. Принцип запобігання можливим зловживанням.