Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 12. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД

12.1. Суть, способи та форми.розрахунків у ЗЕД.

12.2. Акредитивні розрахункові операції.

12.3. Інкасова форма платежу.

12.4. Механізм здійснення платежів чеками.

12.5. Вексельна форма платежу.

Міжнародні розрахунки. Способи платежу: готівковий, авансовий, у кредит, комбінований. Форми розрахунків: акредитивна, інкасова, банківський переказ, розрахунки чеками, вексельна, за відкритим рахунком. Акредитиви: документарний (товарний), грошовий (циркулярний), авізований, відкличний, безвідкличний, підтверджений, непідтверджений, подільний, неподільний, компенсаційний, зустрічний, резервний, револьверний, відновлюваний, кумулятивний, із червоною смугою. Рамбурс. Інкасо: чисте, документарне. Чек: іменний, ордерний, пред'явницький, банківський, фірмовий. Вексель: простий, переказний. Тратта. Індосамент. Алонж.