Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)

Тема 13. КРЕДИТУВАННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ

13.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види.

13.2. Комерційний міжнародний кредит.

13.3. Банківське кредитування ЗЕД.

13.4. Міжнародні лізингові операції.

Ключові поняття

Міжнародний кредит. Суб'єкти, джерела, принципи міжнародного кредиту. Види кредитів: валютні, товарні, комерційні, банківські, урядові, надані міжнародними валютно-фінансови ми організаціями, довго , середньо і короткострокові, готівкові, акцептні, забезпечені, бланкові. Ціна кредиту. Способи нарахування і виплати процентів: прогресивний (лінійний),регресивний (штафельний), пропорційний (змішаний).Кредитний ризик. Вексельний кредит. Кредит за відкритим рахунком. Перевідний вексель (тратта). Згода на оплату (акцепт). Факторинг. Види факторингу: конвенційний, конфіденційний, відкритий, закритий. Форфейтинг. Міжнародні лізингові операції. Об'єкт лізингу. Суб'єкти лізингу: лізингодавець, лізинго-одержувач. Види лізингу: фінансовий, оперативний. Форми лізингу: зворотний, пайовий, міжнародний, експортний, імпортний, сублізинг. Лізингові платежі.