Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

РОЗДІЛ 3. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 3. ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ