Аналіз банківської діяльності (2003)

7.1. Завдання аналізу валютних операцій

Валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності. Аналіз валютних операцій проводиться зазвичай валютним відділом, управлінням або департаментом.

Комерційні банки виконують низку традиційних валютних операцій, таких як:

ведення валютних рахунків та розрахунки за ними;

видача готівкової валюти на різні цілі;

видача валютних кредитів, у тому числі міжбанківських;

купівля цінних паперів у валюті;

валютні акредитиви;

видача гарантій;

продаж дорожніх чеків;

випуск та обслуговування пластикових карток;

обмін валюти;

купівля та продаж валюти для клієнтів.

Перед аналізом валютних операцій постають такі завдання:

проаналізувати масштаби, структуру та динаміку валютних операцій банку;

контроль за дотриманням банком нормативів ризику загальної відкритої валютної позиції;

порівняння ефективності формування ресурсів банку та їх розміщення в національній та іноземних валютах, вибір шляхів здешевлення вартості ресурсів банку в цілому;

аналіз структури валютних доходів та витрат банку;

оцінка стратегії менеджерів банку стосовно розширення обсягів операцій з іноземною валютою як для фінансування, так і для отримання комісійних та прибутку;

аналіз ефективності впровадження нових банківських продуктів управління коштами в іноземній валюті (оцінка інвестиційних проектів на період окупності та ефективності);

факторний аналіз доходів і витрат банку від здійснення касових валютних операцій, валютних депозитів та кредитів, розрахункових операцій за експортно-імпортними операціями, конверсійних операцій з готівковою валютою, неторговельних опе¬рацій (обмінних операцій, операцій з пластиковими картками, дорожніми чеками тощо);

розрахунок відносних показників дохідності та рентабельності валютних операцій з метою оцінки їх внеску в загальну справу отримання прибутку.