Аналіз банківської діяльності (2003)

9.1. Основні напрями та завдання аналізу

Аналіз фінансових результатів діяльності починається з аналізу доходів комерційного банку.

Доходи банку — це збільшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій, крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій банку, які ведуть до:

збільшення суми активів банківської установи без відповідного збільшення суми її зобов’язань;

зменшення суми зобов’язань банківської установи без відповідного зменшення суми її активів.

Доходи комерційного банку відображаються в 6-му класі Плану рахунків.

Головною метою аналізу доходів та витрат банку є виявлення потенційних резервів зростання дохідності банківської діяльності.

У процесі аналізу доходів банку необхідно вирішити такі завдання:

визначити відхилення фактичної суми доходів від планової і від суми доходів відповідного періоду минулого року;

проаналізувати зміни в їх структурі;

визначити причини змін у сумі та в структурі доходів;

провести кількісний вимір факторів, що вплинули на зміну суми доходів;

виявити невикористані банком резерви зі збільшення суми доходів;

проаналізувати зміни в структурі витрат;

проаналізувати динаміку витрат у цілому, за складом та структурою;

оцінити вплив факторів на утворення витрат у цілому та за видами витрат;

оцінити співвідношення доходів та витрат через порівняння показників дохідності та витратності;

оцінити виконання кошторису витрат;

для порівняльного аналізу визначити динаміку відносних показників дохідності та оцінити їх рівень порівняно з іншими банками.