Аналіз банківської діяльності (2003)

10.5. Аналіз ефективності діяльності працівників банку

Оскільки оплата праці є найголовнішим компонентом непроцентних видатків банку, то продуктивність роботи працівників, що вимірюється як через витрати на їх утримання, так і через їх чисельність, може свідчити про ефективність роботи самого банку. Однак слід враховувати, що у поточний період економія на зарплаті через її значне скорочення (або скорочення чисельності працівників) може призвести до зниження якості та мотивації роботи, а звідси — до зниження через деякий час ефективності роботи банку.

Продуктивність роботи працівників банку розраховується за такою формулою:

П = Доходи банку / Середньооблікова чисельність працівників.

Показник продуктивності працівників банку аналізується через порівняння його з плановим показником, а також з аналогічним показником відповідного періоду минулого звітного року або з аналогічними показниками інших банків. При цьому необхідно звернути увагу на те, що ці показники суттєво різнитимуться в разі порівняння банків з невеликою кількістю працівників (але з високою заробітною платою) і банків з великою чисельністю низькокваліфікованих працівників (з низькою заробітною платою) істотно різняться. Тому для порівняння застосовується показник окупності витрат на утримання персоналу (Кокуп):

Кокуп = Чистий прибуток / Витрати на утримання працівників.

Цим коефіцієнтом вимірюється окупність витрат на утримання працівників банку. Він показує чистий ефект від рішень щодо мотивації роботи працівників незалежно від того, чи ці рішення передбачають використання працівників низької кваліфікації та відповідно з низькою заробітною платою, чи спрямовані на високі видатки для висококваліфікованих працівників.

Наведені показники, крім порівняння з показниками інших банків, також аналізуються і в динаміці.

На зміну їх величини впливають:

сума чистого прибутку;

сума видатків на утримання персоналу;

чисельність працівників.

Кількісний вимір впливу наведених показників на коефіцієнти ефективності роботи працівників банку можна здійснити за допомогою способу ланцюгових підстановок.