Основи економічної теорії (2001)

Передмова

Складність сучасного етапу розвитку української економіки пов'язана з її ринковою трансформацією. Вона знаходить вияв у роздержавленні, приватизації та демонополізації господарства. Поглиблюються процеси корпоратизації, пакети акцій, що залишаються у власності держави після першого етапу приватизації, тепер продаються на конкурсних засадах.

Досить гострою є проблема структурної перебудови економіки: зменшується надмірна частка важкої промисловості, оборонно-промислового комплексу, сировинних галузей, зростають роль і значення обробної промисловості, передусім наукомістких галузей, у яких виробляється кінцевий продукт. Ці структурні зміни мають ґрунтуватися на новітній технологічній основі, застосуванні нової техніки.

Поступове подолання затяжної й глибокої економічної кризи створює умови для поглиблення процесу соціально-економічних перетворень, піднесення рівня життя населення, істотного поліпшення умов праці.

Вирішення цього складного комплексу проблем пов'язано зі зростанням трудової активності всіх працюючих, пошуком ефективних шляхів і методів господарювання. Саме ринкова економіка відкриває широкий простір для розгортання підприємництва, прояву всіх здібностей людини, знаходження найбільш ефективних рішень економічних і соціальних проблем. Для цього спеціалісти мають глибоко розуміти закони і механізми функціонування і розвитку ринкової економіки, знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення проблем, пов'язаних з ринковими перетвореннями.

Цей підручник, підготовлений згідно з програмою курсу, затвердженою в 2000 p., мас забезпечити необхідні знання з основ ринкової економіки, сприяти виробленню мислення ринковими категоріями, розуміння підходів і способів розв'язання проблем ринкового господарювання.

Структура і зміст книги є результатом творчого, науково обґрунтованого підходу авторського колективу до висвітлення актуальних економічних проблем. Це стосується, зокрема, взаємозв'язку ринкового і державного регулювання, товарно-кредитного характеру сучасного господарства, кредитної сутності сучасних грошей.

Зрозуміло, що курс, який дає фундаментальні знання з економіки, не містить відповідей на безліч конкретних питань сучасної господарської практики. Поєднання набутих під час освоєння курсу «Основи економічної теорії» теоретичних відомостей з вивченням економіки конкретних галузей є запорукою наукового вирішення проблем поступального розвитку української економіки.← prev content next →