Макроекономіка (2005)

1. Спільна рівновага на ринках благ, грошей і капіталу (IS-LM модель).

При досягненні рівноваги на грошовому ринку одночасно встановлюється рівновага на ринку цінних паперів (капіталу). Тому в кейнсіанській моделі умова досягнення спільної рівноваги на ринках благ, грошей і капіталу визначається перетинами ліній IS і LM. Точка їх перетину вказує реальні значення ставки процента і національного доходу, при яких одночасно на трьох названих ринках попит дорівнює пропозиції (рис. 8. 1.).Спільна рівновага на ринках благ, грошей і капіталу є стійкою. Об'єм попиту на блага, який відповідає спільній рівновазі на ринках благ, грошей і капіталу, названий Дж. Кейнсом «ефективним попитом».

Перетин ліній IS та LM розділяє множину сполучень та у на чотири області, що розрізняються характером не рівноваги на окремих ринках. Так, у точці Н (рис. 8. 2.) на ринку благ і на грошовому ринку існує надлишок.Процес руху до рівноваги може протікати по-різному в залежності від характеру поведінки економічних суб'єктів. Але у більшості випадків на грошовому ринку рівновага встановлюється швидше, ніж на ринку благ, оскільки для зміни обсягу виробництва благ необхідно більше часу, ніж для зміни кількості грошей, що знаходяться в обігу.

Помітивши надлишок грошей у складі майна, домашні господарства збільшують попит на цінні папери. Курс цінних паперів зростає, ставка відсотку падає. Надлишок пропозиції на грошовому ринку приводить до зниження ставки відсотку. Внаслідок чого пропозиція грошей скорочується, а попит на гроші зростає. При ставці і національному доході на грошовому ринку встановлюється рівновага. Але на ринку благ є надлишок, який при фіксованих цінах почне зникати під дією двох факторів:

– зниження відсоткової ставки збільшить інвестиційний попит підприємців;

– понаднормативні запаси на складах готової продукції, підприємці скорочують виробництво, що призведе до зниження доходу.

За певної ставки і меншому доході, на грошовому ринку знову буде надлишок і відсоткова ставка знизиться ще більше. Процес пристосування буде продовжуватися до тих пір, поки не встановиться спільна рівновага. Перехід на точку рівноваги буде відбуватися відповідно стрілкам, вказаним на рис. 8. 2.Аналогічні процеси відбуваються за будь-якого іншого не рівноважного стану. Наприклад, у точці G на ринку благ — дефіцит, а на ринку грошей — надлишок. Надлишок грошей приводить до зниження відсоткової ставки; тоді на грошовому ринку в точці Е буде рівновага, але на ринку благ дефіцит при зниженні ставки відсотку збільшується, також через зниження ставки відсотку буде спостерігатися приріст попиту на інвестиції. Дефіцит усувається за рахунок розширення виробництва. Зростання виробництва супроводжується зростанням національного доходу, відбувається рух праворуч. При доході, що перевищуєте, і ставці ig на ринку грошей виникає дефіцит, ставка відсотку починає зростати, і так до тих пір, поки не встановиться спільна рівновага.

Ринок благ та ринок грошей тісно взаємопов'язані один з одним.

У процесі виробництва одночасно створюються пропоновані На ринку блага і доходи населення. Доходи визначають розмір споживчого попиту на ринку благ і величину попиту на гроші.