Макроекономіка (2005)

4. Механізм зовнішньоекономічної політики.

Зовнішньоекономічна політика, що проводиться урядом країни, — це державна політика в галузі експорту та імпорту, мита, тарифів, обмежень, залучення іноземного капіталу і вивозу капіталу, здійснення спільних економічних проектів.

З даних таблиці 14.5 видно, що у 1998—1999 pp. спостерігалося значне скорочення обсягів імпорту порівняно з до кризовим 1997 р. на 13 % і ЗО % відповідно. Проте і цей факт можна поставити під сумнів, припустивши, що імпорт скоротився за рахунок не паливних ресурсів до рівня критичного імпорту.До основних елементів зовнішньоекономічної політики належать: торговельна політика, валютна політика, політика іноземного інвестування.