Сучасна економіка (2005)

Передмова

Програма з економічної теорії для неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів мас певну специфіку порівняно з програмою для економічних. Це зумовлено як особливістю професійної підготовки, так і кількістю годин, відведених на цю дисципліну. Тому особливу увагу в навчальному посібнику приділено основним темам сучасної економіки, а також методиці викладання матеріалу. У цьому виданні враховано кон'юнктурні зміни в сучасній господарській практиці, висвітлено актуальні соціально-економічні проблеми, зокрема рівень життя, мінімальна заробітна плата.

Вивчення студентами основ фундаментальної економічної науки дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне мислення, потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах становлення ринкової економіки в Україні.

У посібнику наведено відомості щодо сучасних основних економічних наукових течій — політичної економії та теорії економікс. Усі розділи написано на основі синтезу різноманітних наукових підходів. Під час підготовки матеріалу було проаналізовано підручники вітчизняних і зарубіжних учених, адаптовані до української дійсності. Такий підхід дає змогу уникнути нав'язування читачам «єдино правильного вчення». Вони мають можливість обрати свою позицію.

Для викладу матеріалу використано активні методи навчання: наочний, програмований і проблемний. Метод наочного навчання підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації мислення студентів. До кожної теми наведено проблемні та контрольні завдання, вирішення яких потребує засвоєння певних знань. Завдання не мають фіксованих відповідей, тому їх можна перевірити під час співбесіди з викладачем. Після аналізу результатів контролю відбувається корекція навчання. Таким чином забезпечується індивідуальний підхід до навчального процесу.

Проблемні завдання орієнтують тих, хто навчається, на самостійне творче мислення. Це дає змогу уникнути механічного заучування матеріалу, розвиває пізнавальний інтерес до економічної теорії, підвищує якість навчання.← prev content next →