Сучасна економіка (2005)

2.4. Економічні категорії

Будь-яка економічна категорія є поняттям, проте не кожне поняття є економічною категорією.

Економічні категорії відбивають виробничі (економічні) відносини. В економічній науці застосовують поняття, пов'язані з економічною політикою, надбудовними явищами, проте вони не є економічними категоріями за своєю сутністю.

Економічні категорії мають такі ознаки: відображують не природні властивості речей і предметів, а суспільні

виробничі відносини як свій головний предмет; мають об'єктивний характер, оскільки відображують об'єктивну дійсність; ^ більшість з них має історичний характер. Це означає, що вони відповідають певним історичним умовам і відображують певний рівень економічного життя людства.

Економічна категорія як теоретична абстракція характеризується специфічними ознаками (властивими тільки цій категорії); сутністю і формою вияву; головною функцією; місцем у системі категорій; формами і методами використання (рис. 11).За типами категорії класифікують на: провідні категорії, які відображують основні економічні риси формації, усі стадії відтворення, і категорії, що стосуються лише однієї стадії руху суспільного продукту: безпосередньо виробництва, обміну, розподілу чи споживання.