Сучасна економіка (2005)

7.2. Ринкова ціна

Ринкове регулювання можливе тільки за наявності ринкової ціни. Умови її виникнення і головні ознаки наведено на рис. 33.

Реалізація економічних законів попиту і пропозиції здійснюється через ринкову ціну. В умовах конкуренції ціна впливає на встановлення пропорцій у господарстві. Якщо в країні панує монополія державної власності на засоби виробництва, ціна втрачає роль регулятора економіки, перестає бути рушійною силою розвитку виробництва.