Сучасна економіка (2005)

7.5. Еластичність попиту та її типи

Поняття «еластичність» відображує взаємозв'язок між зміною ціни і обсягом проданих товарів. Найбільш прийнятною одиницею виміру еластичності попиту є відсоток. Цей показник дає можливість з'ясувати, на скільки відсотків змінився обсяг продажу товарів у результаті зміни ціни на одиницю товару на один відсоток.

Цінову еластичність попиту (коефіцієнт еластичності) Еп обчислюють за такою формулою:Типи еластичності попиту наведено на рис. 36.