Сучасна економіка (2005)

10.5. Рентабельність продукції

Рентабельність характеризує прибутковість, дохідність підприємства. Рентабельність продукції визначають за формулою

Рентабельність продукції = Прибуток / Собівартість 100.

Цей показник дає можливість визначити, яка продукція більш прибуткова, тобто вигідніша для виробництва. Однак слід ураховувати, що собівартість має відповідати витратам виробництва на основі рівноважних цін. В умовах адміністративно-командної економіки, коли ціни визначалися вольовим (суб'єктивним) шляхом, собівартість, як і ціпи, не відображала стан економіки, а отже, не можливо було визначити фактичну рентабельність продукції.

Рентабельність підприємства (виробництва)

Як випливає з формули, рівень рентабельності прямо пропорційний обсягу виробленої продукції (про що свідчить величина прибутку) та обернено пропорційний вартості використаних основних виробничих фондів й оборотних засобів. У зв'язку з цим рентабельність є інтегральним показником ефективності роботи підприємства. Зростання рентабельності виробництва відповідає інтересам як окремого підприємства, так і суспільства загалом.