Сучасна економіка (2005)

11.4. Формування цін за різних видів конкуренції

Існують три види конкуренції: чиста, монополістична та олігополістична, кожній із них притаманний свій спосіб формування ціни (рис. 77).Ринок чистої конкуренції складається з великої кількості виробників. Вони пропонують покупцям продукцію з однаковими якісними параметрами або цілком ідентичні товари (наприклад, цемент певної марки, пшеницю певного сорту, папір певного виду тощо). Особливість цього виду конкуренції полягає в тому, що окремий виробник не може призначити ціну, вищу за ринкову, оскільки покупці можуть придбати потрібну кількість продукції за ринковою ціною в інших продавців. Отже, виробник не має можливості впливати на ціну й обмежений у використанні цінових методів конкуренції.

За монополістичної ринкової конкуренції існує багатоманітність товарів, що задовольняють певну потребу. Підприємець має можливість впливати на ціну через виробництво продукції, яку ніхто більше не виробляє.

Наприклад, зубна паста задовольняє певну потребу. Проте різні види зубної пасти відрізняються одна від одної за своїми властивостями. Так, зубна паста «Бленд-а-мед» мас лікувальні властивості. Вона широко розрекламована і тому має значний попит на ринку, незважаючи на вищу піну порівняно з іншими видами зубної пасти.

Існує ще олігополістична конкуренція. Слово «олігос» у перекладі з грецької означає «мало». Товари, які задовольняють певну потребу, виробляє невелика кількість виробників, що зумовлено тим, що" нові виробники продукції мають невеликі шанси потрапити до цієї галузі виробництва (як правило, це пов'язано з обмеженістю ресурсів), їм важко знайти ринки збуту, адже попит на цей товар уже насичений, існують певні відмінності в якості продукції.

Кожний продавець має швидко реагувати на стратегію та дії конкурентів. Якщо хто-небудь із них знизить ціни, то покупці звичайно віддадуть перевагу його продукції. Його конкуренти мають негайно вжити відповідних заходів: або знизити ціни, або використати нецінові методи (наприклад, запровадити додаткові послуги для покупців).