Сучасна економіка (2005)

12.4. Перспективні структурні зміни у національному багатстві України

Економіка незалежної України потребує істотних структурних змін у національному багатстві.

По-перше, слід добиватися, щоб темпи зростання фондів виробничого і невиробничого призначення відповідали докорінному поліпшенню добробуту населення. Особливо це стосується таких невиробничих галузей, як освіта, охорона здоров'я. Тут потрібне більш швидке зростання фондів порівняно з виробничою сферою і навіть промисловістю.

По-друге, потрібні істотні зміни у складі виробничих фондів. Особлива увага звертається на розвиток високотехнічних, наукоємних галузей машинобудування, порошкової металургії, виробництво надтвердих матеріалів, електрозварювальну технологію.

Не вистачає деяких видів продукції. Слід створити виробничі потужності для випуску зернових, кормо- та картоплезбиральних комбайнів, сіялок, косарок, тролейбусів, автобусів, навантажувачів, холодильників, взуття, тканин, сигарет, автомобілів, теле-, відео-, аудіотехніки тощо.

Україна має зайняти відповідне місце на світовому ринку. Тому потрібно зміцнювати виробничі потужності з виробництва літаків, суден, верстатів, приладів, електротехнічних товарів. Уже сьогодні на світовому ринку ця продукція вітчизняних виробників користується попитом.

По-третє, для збільшення валютних надходжень слід розвивати туристичну інфраструктуру, яка охоплює: готелі, кемпінги, транспортні засоби і підприємства, що їх обслуговують, засоби комунікації, підприємства харчування і підприємства, що виробляють туристичні товари. Маючи відповідну матеріальну базу, наша країна може збільшити приплив туристів у 20—40 разів, що забезпечить значні валютні надходження, які потрібні для оплати імпортних товарів, зокрема енергоносіїв.

По-четверте, актуальною с проблема збільшення обсягів виробництва продукції, яка становить фонд споживання. Йдеться про створення потужностей для виробництва не тільки продуктів харчування, взуття, одягу, а й предметів тривалого користування — автомобілів, пральних машин, телевізорів тощо.

По-п'яте, прискорений розвиток ВВП, докорінне поліпшення його структури перебувають у прямій залежності від інформаційної індустрії, що потребує інтелектуальних інвестицій, створення повноцінного ринку інформаційних товарів. Так, світовий ринок комп'ютерів щороку збільшується на 17,5 %.

Знання, зокрема економічні, стають найважливішим мірилом неекономічної моделі. На професії, в яких переважає інтелектуальна складова, припадає основний приріст зайнятості.

Так, за розрахунками фахівців, у США цей показник становить 85 %, у Німеччині — 89, у Великій Британії — 95, у Японії — 90 %. Якщо у США у 50-х роках XX ст. галузі, що виробляють і поширюють знання та інформацію, виготовляли тільки 25 % кінцевого продукту ВВП, у 60-х — понад 33, то у 80-х роках — більше 1 ніж 60%.

Причини структурних зрушень у національному багатстві України наведено на рис. 87.