Сучасна економіка (2005)

14.8. Шляхи піднесення сільського господарства в Україні

Основний шлях збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції — це інтенсифікація сільського господарства. Вона означає зростання виробництва продукції за рахунок збільшення її виходу з кожного гектара землі завдяки додатковим вкладенням і мінімальним витратам на одиницю продукції.

Сутність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва полягає у його механізації, хімізації, меліорації земель, упровадженні досягнень науково-технічного прогресу. Це дасть змогу навіть за скорочення чисельності працівників неухильно нарощувати обсяги виробництва продукції, підвищувати врожайність сільськогосподарських культур.

У тваринництві інтенсифікація здійснюється за рахунок зміцнення кормової бази, використання досягнень генетики і селекції, нових біологічних методів якісного поліпшення стада.

Одним з основних шляхів піднесення сільського господарства в Україні є поліпшення використання землі, яке передбачає такі заходи: > підвищення врожайності орних земель; використання ґрунтових мікроорганізмів для створення структурних,

високорозвинених і водночас стійких до ерозії ґрунтів; >~ збереження фонду продуктивних земель і повне відновлення угідь, порушених гірничими виробітками; компенсацію втрат продуктивних сільськогосподарських угідь завдяки впровадженню найоптимальніших сівозмін;

проведення комплексу ґрунто-охоронних заходів, зокрема організаційно-господарських, агротехнічних, агро-меліоративних, для підвищення родючості грантів.

Піднесення сільського господарства значною мірою залежить від розвитку його матеріально-технічної бази (рис. 104).Важливо розробити і здійснити заходи щодо формування ефективних систем машин комплексної механізації виробничих процесів у сільському господарстві.

У виробництві сільськогосподарської техніки слід орієнтуватися на кращі зарубіжні зразки. Україні потрібно подолати залежність від зовнішніх поставок сільськогосподарської техніки, зокрема зернозбиральних комбайнів, тракторів, тракторних причепів, плугів, сівалок, техніки для збирання картоплі тощо.

Піднесення сільського господарства в Україні залежить від державної підтримки. Це означає, що держава: бере на себе витрати на проведення наукових досліджень у галузі сільського господарства, а також на підготовку кадрів; >~ за рахунок державних коштів здійснює охорону зовнішнього середовища, низку економічних заходів; надає сільськогосподарським підприємствам і фермерам фінансову допомогу переважно у вигляді кредитів; контролює ціни і забезпечує їхній паритет, який полягає в тому, що кожного року сільський виробник в обмін на певний обсяг сільськогосподарської продукції має отримувати відповідну кількість товарів і послуг. У номінальному вираженні концепція паритету цін передбачає, що співвідношення між цінами на продукцію сільськогосподарського виробництва і цінами на товари і послуги, які купують сільгоспвиробники, має залишатися постійним.

Політика паритету цін передбачає підтримку сільськогосподарського виробництва у формі субсидій, дотацій з державного бюджету.

землях дорівнює 60 грошових од.