Сучасна економіка (2005)

15.8. Номінальна г реальна заробітна плата

В умовах переходу до ринкової економіки виникають проблеми узгодження номінальної заробітної плати з реальною.

(Номінальна заробітна плата — це грошова сума, яку працівник одержує за погодинну, денну, місячну роботу

Між номінальною і реальною заробітною платою не існує прямо пропорційної залежності.

Наприклад, номінальна заробітна плата може підвищитися, а реальна — знизитися, якщо ціни на товари і послуги зростали швидше, ніж номінальна заробітна плата.

В умовах ринкової економіки існують вільні ціни. У деяких випадках вони зростають швидше, ніж номінальна заробітна плата. Це призводить до падіння реальної заробітної плати. Для підвищення номінальної заробітної плати застосовують індексацію і компенсацію.