Сучасна економіка (2005)

15.14. Доходи підприємців

Підприємці одержують доход у вигляді прибутку. Розрізняють три види прибутку: обліковий (або бухгалтерський), економічний і нормальний. Перші два види були розглянуті в інших розділах.

Нормальний прибуток належить до доходів споживчого призначення.

Нормальний прибуток — це доход підприємця, своєрідна винагорода 1

за підприємницьку діяльність

Цей вид прибутку відносять до витрат виробництва і визначають за формулою

НП = КІ • Н,

де НП — нормальний прибуток; КІ — інвестований капітал; Н — середня рентабельність.

До функцій підприємця, виконання яких заслуговує на винагороду, належать: виявлення ініціативи щодо виробництва будь-якого товару або послуги, прийняття кваліфікованих рішень з управління підприємством, впровадження інновацій (через виробництво нового виробу або застосування нової техніки).