Сучасна економіка (2005)

16.4. Механізм дії фінансового стимулу

В умовах розвитку ринкових відносин особливе місце серед функцій фінансів посідає стимулююча. Раніше навіть у спеціальній довідковій літературі ця функція не згадувалася. Механізм дії фінансового стимулу зображено на рис. 130.Організатором фінансового стимулювання, як правило, є держава. Суб'єктом стимулювання є підприємство. Головним компонентом механізму дії фінансового стимулу виступає зв'язок між об'єктом стимулювання і формами матеріального заохочення (лінія ОФ). Образно вона показана як тятива лука. Відомо, що пружність тятиви надає силу польоту стрілі (у нашому випадку це економічний процес як наслідок фінансового стимулювання). Велике значення має не тільки правильний вибір об'єкта стимулювання, а й форми матеріального заохочення. Остання має бути відчутною для суб'єкта стимулювання, сприяти реалізації економічного інтересу підприємства. Формами матеріального заохочення є податкові пільги, фінансові санкції, певні способи формування бюджетних доходів, створення спеціальних фондів. Вони мають сприяти розвитку перспективних галузей виробництва, забезпеченню договірної дисципліни, залученню інвестицій, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, а також зростанню валового внутрішнього продукту, що, в свою чергу, зумовлює поліпшення добробуту населення.