Сучасна економіка (2005)

16.10. Податкова система України

Законодавством України визначено основні принципи побудови та призначення податкової системи (рис. 136).Реалізація цих принципів має спиратися на Податковий кодекс. Саме на його основі відбувається реформування податкової системи. Це забезпечує відчутне зниження податкового навантаження, розширення бази оподаткування, вирівнювання умов податкування для всіх платників податків за рахунок скасування пільг (особливо тих, що надаються за галузевими і територіальними ознаками).