Сучасна економіка (2005)

16.12. Рух продуктивних кредитних ресурсів

Рух кредитних коштів наведено на рис. 139.Він розглядається на прикладі банківського кредиту. Банк мобілізує тимчасово вільні грошові кошти (тобто зосереджує у себе кредитний ресурс), які надає підприємствам і організаціям як кредити для використання їх у процесі виробництва, при

кредитів залежно від строків їх надання

цьому кредитні кошти перетворюються на виробничі фонди. У процесі виробництва створюється прибуток. Одна частина його йде на повернення взятої позички, а інша — сплачується як відсоток за кредит (тобто плата за користування позичкою).

Відсоток за кредит поповнює фінансові кошти банку. Ці кошти, за вирахуванням видатків на утримання апарату банку та інших видатків, становлять його прибуток. Останній дає можливість банку здійснювати продуктивну діяльність у процесі виробництва.

Банківський кредит тісно пов'язаний із використанням виробничих фондів. Для розвитку останніх передбачені певні види кредитів.

В Україні існують коротко-, середньо- та довгострокові кредити. Строки використання і погашення кредитів, а також об'єкти цих видів кредитування зображено на рис. 140.Строк надання кредиту залежить від виду виробничих фондів. Так, кредити на придбання основних фондів потребують певного часу. Це пов'язано з капітальним будівництвом. Довгостроковий кредит (понад п'ять років) потребує збільшення строків його погашення, оскільки він використовується для значних капітальних вкладень у реконструкцію виробництва.