Міжнародна торгівля (2001)

РОЗДІЛ 7. СТРУКТУРА І ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО КОНТРАКТУ

Структура та зміст контракту багато в чому мають індивідуальний характер і визначаються як специфікою об'єкта МКО, так і ступенем довіри партнерів.