Соціальна економіка (2003)

1. Історичні витоки первинних соціально-економічних знань

Первинні уявлення про науку, позначену як "соціальна економіка", сягають своїм корінням у сиву давнину. Цілком зрозуміло, що у ті далекі часи не існувало ані подібної назви, ані відповідних понять. Знання Стародавнього світу були єдині і нероздільні, і обіймали собою перші, досить поверхові і розрізнені відомості про всесвіт, природу і суспільство.

Сьогодні з вершин третього тисячоліття нової ери можна дещо скептично дивитися на ці первинні уявлення і "наївні" погляди наших попередників. Водночас можна лише дивуватися й пишатися геніальністю й прозорливістю вчених Давньої Азії, Китаю та Індії, філософів Давньої Греції чи Риму, які задовго до настання "нової ери" поставили й намагалися розв'язати надзвичайно складні соціально-економічні проблеми людського буття і нашого сьогодення. Якщо позначити предмет "соціальної економіки" як науки про громадянське суспільство, то саме цією проблемою найбільше опікувалися видатні генії минулого у Давній Греції і Римі - Ксенофонт Афінський, Платон, Сократ, Арістотель, давньокитайський мислитель Конфуцій, давньоіндійський брахман Каутілья, а також їхні численні наступники і послідовники.

Саме це - погляд на тогочасне суспільство як на демократичне і громадянське, - спроби усвідомити закони ведення господарства в такому суспільстві, намагання встановити закономірності обміну й розподілу між людьми, комплексний розгляд суто моральних, соціальних і економічних засад - заслуговує на саме прискіпливе вивчення. В цьому сенсі важко переоцінити й методологічний доробок наших геніальних попередників. Адже уся їхня методологія (світогляд) базувалася на цілісному, загальнофілософському сприйнятті всесвіту, природи і тогочасного суспільства. Не маючи змоги хоча б поверхово оглянути усі теоретико-методологічні здобутки наших попередників, коротко окреслимо їхній соціально-економічний світогляд.