Система економічних законів і категорій (2005)

ВСТУП

Розвиток економічної теорії в сучасних умовах проходить у двох взаємопов’язаних напрямах. По-перше, її зміст наповнюється новими якісними характеристиками — змінюється матеріально-речова сторона економічних систем за рахунок технологічного прогресу, що вимагає переосмислення підходів до об’єктів і суб’єктів, що склалися, оцінки їх взаємодії, збагачення уявлень про ефективність господарської діяльності на основі доповнення економічного ефекту соціальним, організаційним, морально-етичним і т. ін. По-друге, одночасно якісно «дозрівають» і відгалуження від неї — інституціональна теорія, економічна синергетика, еволюційна концепція та інші, зі збереженням і розвитком тенденції до інтеграції, тим самим створюючи можливість комплексного, системного їх використання в практиці трансформаційних перетворень. Усе це вимагає покращання процесу пізнання предмета економічної теорії, її складових частин і форм вираження за рахунок поглиблення уявлень про економічні закони й категорії.

Оригінальність даного навчального посібника автори вбачають у тому, що вперше система законів і категорій розглядається з точки зору методологічного плюралізму, до того ж не тільки як предмет економічної теорії в цілому, але і її окремих частин і ланок (під кутом зору економічної теорії в цілому, макроекономіки, мікроекономіки, ринкових умов і т. ін.).


← prev content next →