Система економічних законів і категорій (2005)

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИРОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИРОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ