Система економічних законів і категорій (2005)

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ