Інформаційні системи і технології в статистиці (2003)

Передмова

З переходом України до ринкових відносин, проведенням соціально-економічних реформ, розширенням міжнародного співробітництва, демократизацією суспільства змінилася функція державної статистики, зросли вимоги щодо достовірності та оперативності статистичної інформації, її відповідності міжнародним стандартам, а також доступності громадськості до статистичних даних.

Технологія роботи з інформацією, зокрема її оброблення в органах статистики України останніми роками зазнає значних змін. Широке застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у щоденній роботі економістів стає реальністю.

Оволодіння інструментарієм оброблення статистичної інформації з використанням комп’ютерних технологій, засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій в статистиці, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних систем, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями та їх використання для реалізації регламентних задач, задач статистичних, спостережень, задач інформаційного обслуговування є важливою складовою професійної підготовки економіста. Саме цій меті й підпорядковано курс “Інформаційні системи і технології в статистиці”.

Відповідно до програми курсу в навчальному посібнику розглядаються:

роль інформаційних систем у системі управління;

організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем у статистиці;

потоки статистичної інформації;

засоби формалізованого опису статистичної інформації;

організація інформаційної бази статистичної інформації;

технічне та програмне забезпечення інформаційної системи статистики;

технологічні процеси оброблення економічної інформації, зокрема: технологія розв’язання регламентних статистичних задач і задач статистичних спостережень, а також задач перепису населення.

У результаті вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології в статистиці” студент повинен: знати основи побудови та функціонування інформаційних систем у статистиці, сучасні інформаційні технології розв’язання статистичних задач; вміти виконувати постановку задач, вибирати та використовувати апаратно-програмні засоби для розв’язання задач, створювати та працювати з інформаційною базою при розв’язанні конкретних статистичних задач, що входять до комплексів електронного оброблення інформації.

Вивчення дисципліни “Інформаційні системи і технології в статистиці” ґрунтується на знаннях, набутих при вивченні таких дисциплін, як “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Статистика”, тісно пов’язане з фаховими дисциплінами, зокрема “Статистичним моделюванням та прогнозуванням”.

Посібник рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів, які займаються питаннями оброблення та аналізу статистичної інформації.


← prev content next →