Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

4.2.1. Загальна характеристика технології SSADM

Технологія SSADM була задумана як уніфікована технологія створення систем, що вміщують досить складні бази даних. З метою забезпечення універсальності було вжито заходів щодо усунення залежності від галузі застосування АС, що розробляється, від програмного середовища і апаратних засобів. Усього цього автори технології SSADM досягли. Саме цьому вона інтенсивно використовується для розробки досить широкого класу АС, серед яких є й системи реального часу.

Універсальність технології SSADM має і зворотний бік — вона не охоплює всього життєвого циклу автоматизованих систем (рис. 4.1). З рисунка видно, що технологія застосовується після того, як визначено стратегію автоматизації, що має бути відображена в тактико-технічному завданні. Технологічний процес SSADM підтримує аналіз реалізованості запропонованого завдання, визначені вимоги до нової АС, а також її проектування. У свою чергу проектування поділяється на дві стадії — логічне й фізичне. При цьому логічне проектування передбачає прийняття технічних рішень безвідносно до середовища реалізації, тобто до системи програмування, ОС, СУБД і апаратури. На стадії фізичного проектування відбувається прив’язка логічного проектування до такого середовища.Основні принципи технології SSADM

Розробники технології SSADM виходили з таких принципів:

1) постійного залучення представників майбутніх користувачів до процесу вироблення рішень протягом усього проектування АС;

2) чіткої структуризації технологічного процесу, взаємної ув’язки стадій, етапів і проектних процедур, явної регламентації ролей усіх учасників розробки;

3) ефективного контролю за ходом розробки з боку керівників проекту, вбудованого контролю якості проектування на базі формалізованих критеріїв, можливості використання існуючих технологій автоматизованого управління розробкою;

4) ув’язування з технологіями, реалізованими в існуючих системах програмування та управління базами даних;

5) формалізації процесу розробки, яка забезпечує широке використання засобів автоматизації проектування.

Загалом у технології SSADM можна умовно виділити дві основні складові частини: типовий технологічний процес і методичне забезпечення.