Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.2.1. Загальні положення

У процедурі вступу банку до SWIFT необхідно розрізняти такі два етапи:

— підготовка до прийняття банку в члени товариства SWIFT;

— підготовка банку до підключення до системи і становлення його як працюючого члена SWIFT.

На першому етапі робота банку зводиться до заповнення і відправлення товариству комплекту таких документів.

1. Огляд трафіка повідомлень (Traffic Survey, Form BD 1), у якому наводиться оцінка середньої кількості повідомлень, які щоденно отримуються й надсилаються по країнах і географічних територіях. Ця форма містить три колонки:

а) назва країн, що працюють на поточний момент у мережі SWIFT;

б) дані про поточну кількість (у середньому) повідомлень, які банк щодня надсилає по пошті, телексу й телеграфом в кожну з країн;

в) дані про поточну кількість (у середньому) отримуваних щодня банком повідомлень по пошті, телексу і телеграфом з кожної країни.

2. Зобов’язання банку (Untertaxlung, Form BD 2.1), у якому міститься заява банку про вступ до товариства, згода з його умовами, а також те, що дату початку роботи банку в системі буде взаємно погоджено. Банк також гарантує відшкодування прямих операційних витрат, зобов’язується сплачувати за кількість відправлених повідомлень, яка вказана в огляді трафіка повідомлень, або за фактичний обсяг трафіка, якщо він перевищуватиме розрахований в огляді.

3. Адреса банку та особа, яка відповідатиме за зв’язок зі SWIFT і вирішення питань, що виникають (Contact Address Sheet, Form BD 3). У цьому документі наводяться офіційна адреса банку, номери телефонів, телексу та факсимільного апарату, а також прізвище й посада відповідальної особи.

4. Сертифікат Gen.Lin. від Центрального банку (Certification, Form BD 4), який засвідчує, що дана організація виконує банківські операції і здійснює міжнародні розрахунки.

5. Зобов’язання з відшкодування витрат (Cost Recovery Commitment, Form BD 6) являє собою гарантійний лист банку про відшкодування всіх прямих витрат, які понесе товариство.

Ці документи, заповнені англійською мовою і надіслані в штаб-квартиру товариства в Брюсселі, мають бути одержані за два тижні до наступних зборів Правління товариства. Після розгляду й схвалення цих документів банк набуває статусу кандидата, про що його сповіщають у письмовій формі й пропонують сплатити вступний внесок і придбати одну акцію. Після оплати справа кандидата розглядається на наступному засіданні Правління, на якому має змінитися його статус: з кандидата — в члени товариства і власника акцій. Таку саму процедуру проходять банки-субчлени, які направляють такий самий пакет документів, а також декларацію головної контори (Head office Declaration, Form BD 5). Субчлени сплачують значно менший одноразовий внесок і не купують акції.