Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

10.3. Інформаційні ресурси internet

Користувач, який працює в мережі Internet, має широкі можливості для одержання різноманітної економічної, соціальної, наукової, технологічної та широкого спектру поточної інформації.

Internet надає доступ до великої кількості джерел електронної інформації. Сотні тисяч електронних каталогів, баз даних, архівів технічної і програмної документації, бібліотек програм, науково-технічних довідників, електронних газет і журналів, бюлетенів новин і багато інших інформаційних матеріалів можна одержати по каналах Internet безпосередньо на робочому місці користувача. На превеликий жаль, не існує глобального довідника інформаційних ресурсів Internet. Тому багато що залежить від ерудиції користувача та його пошукової активності. Частково задачу орієнтації в ресурсах Internet можна розв’язати за допомогою таких довідкових матеріалів:

— Internet СD-ROM — компакт-диск, який містить архів документів RFC (технічна документація Internet), технічні звіти, мережні програми типу Public domain та іншу інформацію;

— Network Reading List: ТСР/ІР, UNIX and Ethernet — анотований перелік книжок, технічних документів і ресурсів Internet;

— Internet-Ассessible Library & Databases — довідник он-лайнових бібліотечних каталогів і баз даних.

Користувачі Internet мають такі можливості доступу до інформаційних ресурсів:

бюлетні новин і списки розсилки;

доступ до мережних файлових ресурсів;

доступ до вільних програм;

інформаційні сервери.

На думку професора Вільяма Мак Генрі (школа бізнесу, Джорджтаунський університет, США) Internet надає бізнесменам-початківцям з колишнього СРСР найпростіший і найдешевший спосіб виходу на світовий ринок. У списку розсилки (фактично — електронній дошці об’яв), з яким взаємодіють близько тисячі передплатників, з’явилися цікаві теми:

інформація про американських постачальників бізнес-послуг на території колишнього СРСР;

коментарі західних експертів про умови бізнесу в колишньому СРСР;

можливості для ділових поїздок;

спеціальні ділові пропозиції компаній і приватних осіб із Східної Європи;

запити на одержання спеціальної інформації, наприклад про екологічні умови в містах колишнього СРСР;

звернення студентів та інших осіб у зв’язку з пошуком роботи в країнах колишнього СРСР.

Безсумнівно, комп’ютерні користувачі всіх країн можуть значно активізувати свої контакти з партнерами з інших країн, використовуючи багатоаспектні можливості Internet.