Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

11.1.2. Системи відображення інформації

Reuter Terminal (RT) — це стандартний термінал на базі швидкодіючого персонального комп’ютера з використанням Microsoft Windows. Багатофункціональний режим роботи дає змогу аналізувати інформацію в режимі реального часу за допомогою однієї чи кількох прикладних програм, наприклад Reuter Graphics або Microsoft Excel.

Reuter Terminal може зберігати в пам’яті шаблони розміщення інформації на екрані, що значно підвищує ефективність роботи на ньому кількома користувачами. Система підказок полегшує пошук потрібної команди.

Reuter Terminal може постачатись користувачеві в мережному варіанті — як у вигляді програмного пакета для встановлення на комп’ютер користувача, так і у вигляді готової робочої станції. Опція «twin screen» (подвійний екран) безпосередньо розширює область роботи з інформацією.

Triarch — цифрова система розподілу інформації для ділингових кімнат. Відкриває ділерам доступ в режимі реального часу до інформації Рейтер та інших джерел. Стандартний програмний інтерфейс надає можливість користувачам і третім особам розробляти власні прикладні програми для Triarch.

Triarch є відкритою системою і працює на основних комп’ютерних платформах. Система об’єднує в одну мережу робочі станції, персональні комп’ютери та звичайні термінали з операційними системами UNIX/X Windows, Microsoft Windows та OS/2.

Prism — система комунікації відеоджерел інформації, що дає змогу ділерові контролювати кілька (до чотирьох) екранів за допомогою однієї клавіатури та «миші».

Наявність режиму індивідуального контексту та систем паролів забезпечує захист від несанкціонованого доступу та роботи з будь-якого ділерського місця.

Про високу гнучкість системи Prism свідчить комунікація до 64 різних відеоджерел, включаючи служби Рейтер, власні та інші системи, обслуговування більш як 64 ділерських місць при об’єднанні кількох Prism-систем, а також можливість спільної роботи з Triarch.