Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

11.1.4. Технічний аналіз у системі Рейтер

Підсистема Reuter Graphics (RG) — це додаток до опера- ційної системи Windows з функціональним бланком DDE (Dynamic Data Exchange), який забезпечує передачу даних системи Рейтер — як історичних, так і поточних — в електронні таблиці Excel. Після цього кроку до отриманих даних додається інформація із зовнішніх та інших джерел, а потім вони знову надсилаються в Reuter Graphics для наступного циклу аналізу.

RG входить до стандартного пакета комплектації Reuter Terminal. RG забезпечує:

1) побудову графіків трьох типів: лінійних, гістограм, «японських свічок»;

2) розгляд графіків у масштабах:

— daily (щоденно);

— weekly (щотижнево);

— monthly (щомісячно).

3) усі основні технічні індикатори — Moving Averages, Momentum, On Balance Volume, RSI, MACD, ROC та ін.;

4) можливість побудови ліній трендів;

5) можливість оформлення графіків з допомогою написів і допоміжних ліній.

Для тих, кому потрібні засоби більш поглибленого аналізу, агенція Рейтер пропонує Reuter Technical Analysis (RTA). RTA — це високоякісна графічна система технічного аналізу валютних, ф’ючерсних і товарних ринків. Вона надає користувачам можливість отримувати дані в режимі реального часу, а також широкий спектр аналітичних можливостей, завдяки яким можна приймати ефективні управлінські рішення.

Виділений термінал системи Reuter Technical Analysis має такі переваги: а) високоякісні графічні можливості; б) обчислювальну потужність процесорів класу Intel; в) точність і швидкість мережі Рейтер IDN (мережі інтегрованих даних); г) простоту інтерфейсу на основі меню.

Користувач може одночасно відображати 16 графіків, які будуються на основі даних, що поновлюються в режимі реального часу. До кожного із графіків користувач може застосувати кілька (з набору в 50 алгоритмів) методів аналізу. До того ж будь-який користувач може задати та відобразити власні методи аналізу, що також функціонують у режимі реального часу.

Порівняно з Reuter Technical система RTA має такі додаткові характеристики:

1) поряд з лінійними графіками та графіками типу «японські свічки» можливість побудови графіків класу «хрестики - нолики» двох типів і гістограм трьох типів, а також деяких інших видів графіків;

2) за вісім видів часових інтервалів (від tick до monthly);

3) близько 40 типів механічних методів прогнозування — від елементарних до досить складних;

4) можливість відображати шість різних типів ліній трендів, зокрема ліній Ганна та Фібоначчі;

5) досить потужні можливості щодо редагування отриманих графіків.

У системі RTA можна відслідковувати всі типи графіків руху ринку: ціну, обсяг та відкритий інтерес. Поряд з цим система RTA дає змогу моделювати сигнали на купівлю або продаж самим користувачем. Для цього необхідно лише встановити ліміти для руху ціни, обсягу, відкритого інтересу чи будь-якого іншого технічного індикатора. В рамках RTA також можна одночасно з проведенням технічного аналізу виводити на екран новини, завдяки чому для професійного спеціаліста з технічного аналізу створюється оптимальний режим роботи і немає потреби постійно звертатися до Reuter Terminal — основного джерела всіх видів інформації. Графічні можливості RTA доповнюються кольоровим друком, повним діапазоном котировок у реальному часі, інформаційними сторінками Рейтер, заголовками та сторінками новин і коментарів, що поновлюються та відображаються одночасно в режимі реального часу.

Буфер інструментів RTA містить історичну та поточну інформацію щодо 200 інструментів на вибраний момент часу. При заміні чи доповненні інструментів у буфер RTA автоматично формує запит стосовно історичних даних з міжнародної бази даних агенції Рейтер за 15 років. Фільтри даних, що встановлюються користувачем або визначаються біржею, а також періоди відсутності торгів, які задаються користувачами, забезпечують безперервне відображення даних.

За допомогою додатків Reuter Technical Analysis і Reuter Graphics можна побудувати графіки та вивчити будь-які фінансові та товарні ринки, тобто провести повноцінний технічний аналіз.