Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

11.4. Інформаційна система tenfore

За своєю суттю Tenfore — це система фінансово-економічної інформації в режимі реального часу, в ній надаються:

— котировки провідних банків світу;

— міжнародні біржові ціни;

— новини інформаційних агенцій.

Створена в кінці 70-х років у Швейцарії, сьогодні система Tenfore має представництва та передплатників майже в 40 країнах Європи, Азії, Америки та Африки.

Серед переваг Tenfore варто зазначити такі:

а) використання супутникових каналів зв’язку;

б) робота в операційному середовищі Windows;

в) можливість реалізації надбудов відповідно до запитів конкретного користувача;

г) орієнтація на широке коло споживачів: від крупних банкірів до приватних осіб.

Передавання інформації в системі Tenfore здійснюється по каналах супутникового зв’язку. Інформація з міжнародних бірж, банків та інформаційних агенцій надходить у трансляційний центр у Копенгагені, де вона кодується, а потім транслюється на супутник Eutelsat. Від супутника інформаційний сигнал передається на параболічні антени, встановлені у користувачів. Супутниковий канал зв’язку забезпечує більш високу швидкість, якість і надійність порівняно зі звичайними наземними телекомунікаційними каналами.

Оскільки система Tenfore працює в середовищі Windows, це робить її простою в опануванні та використанні. Більшість операцій виконується за допомогою «миші». Стандартний інтерфейс даних дозволяє використовувати її одночасно з іншими програмами:

1) технічного та комп’ютерного аналізу;

2) підтримки прийняття ділингових рішень;

3) аналізу інвестиційної діяльності тощо.

Tenfore Workstation (TW) — це комплекс програмно-апаратних засобів. До складу TW входять такі взаємопов’язані підсистеми:

2) Montage Manager — підсистема котировок та цін;

3) Chart Manager — підсистема побудови графіків;

4) News Manager — підсистема інформаційних новин.

Montage Manager дає змогу отримувати дані в розрізі таких розділів:

а) валюта (FOREX);

б) форвардні курси;

в) процентні ставки;

г) акції та облігації;

д) ф’ючерси та опціони;

е) фондові опціони;

є) ціни біржових ринків.

Кожна котировка, що надходить до системи, має понад 10 інформаційних полів, серед яких, зокрема, такі: позначення валюти чи товарної позиції, повна або скорочена назва банку чи біржі, ціна купівлі, ціна продажу, мінімальна ціна за день, максимальна ціна за день, час оновлення котировок тощо.

У процесі роботи користувач формує екранні таблиці (монтажі), в які треба ввести лише необхідні дані. У розпорядженні користувача великий набір сервісних функцій, які дають змогу змінювати колір, шрифт, розміщення даних, що надходять, та робити монтажі наочними та такими, які можна легко прочитати. Існують готові монтажі для різноманітних категорій користувачів (валютних дилерів, біржових торговців тощо). Усі монтажі легко зберігаються, модифікуються та можуть виводитись на екран одночасно в будь-якій конфігурації.

Підсистема Chart Manager слугує для більш наочного сприйняття інформації та виявлення тенденцій на ринку, що досліджується. Досягається це за рахунок трансформації первинних даних у графіки (лінійні або гістограми). Часовий інтервал становлення даних визначається користувачем: від тікових до хвилинних, годинних або місячних. Система дозволяє виводити дані за останні 999 часових періодів (хвилин, годин).

У межах підсистеми існує можливість проведення технічного аналізу графіків нанесенням ліній трендів. Для детального дослідження тенденцій змін котировок використовуються інструменти комп’ютерного аналізу: Moving Averages, Rate of Change, RSI тощо.

Поглиблений технічний аналіз можливий за допомогою спеціальної програми Danalyzer. Ця програма органічно доповнює систему Tenfore. Дані в Danalyzer можуть бути подані у вигляді лінійних графіків і гістограм, а також «японських свічок» та хрестиків-ноликів. Часові інтервали можуть бути визначені користувачем виходячи з такого ряду: тік, хвилина, година, день, тиждень, місяць. Програма дає змогу нагромаджувати до 10000 значень по кожному часовому інтервалу. Можливе встановлення фільтрів, які здійснять запис даних у певні інтервали часу, наприклад під час торгових сесій. Для аналізу тенденцій змін ринку на графіки можна наносити лінії трендів. Програмою Danalyzer передбачено великий вибір сервісних ліній, зокрема, таких як горизонтальні, за максимумом чи мінімумом, за закриттям, за рівнем Фібоначчі, за кутами Ганна. У програмі реалізовано понад 40 інструментів комп’ютерного аналізу. Серед них треба насамперед виокремити такі:

а) Commodity Channel Index (CCI);

б) Moving Averages;

в) Moving Averages Convergence — Divergence (MACD);

г) Rate of Change;

д) Relative Strength Index;

е) On Balance Volume.

Дані з системи Tenfore можуть бути надіслані в режимі динамічного обміну даними (DDE) в будь-який інший пакет, що працює в середовищі Windows. Наприклад, перенесенням даних в електронну таблицю Excel можна відслідковувати відкриті валютні позиції, здійснювати глибокий фінансовий аналіз, формувати індивідуальний інвестиційний портфель тощо.

Підсистема News Manager забезпечує надходження новин у режимі реального часу від таких інформаційних агенцій світу:

а) Knignt — Ridder Financeal;

б) Vereinigte Wirtschaftsdienste;

в) Market Comments;

г) Agence France Presse.

Повідомлення надходять цілодобово і висвітлюють всі основні сфери життя сучасного світу й політичні події, економічні новини, аналітичні огляди, прогнози провідних експертів, рекомендації ділерам тощо. Новини виводяться на екран у вигляді заголовків; у разі потреби їх можна переглянути повністю або роздрукувати текст повідомлення. Існує можливість фільтрації або виборки новин у розрізі ключових слів.← prev content next →