Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

9.3.2. Оперативне регулювання витрат у тваринництві

Для тваринницьких галузей потрібен повноцінний поточний аналіз витрат і собівартості одиниці продукції протягом усього року. Внутрішні аспекти витратно-цінового аналізу тут набагато ширші, ніж у рослинництві. Головним призначенням аналізу та управління виробничих витрат у тваринництві є поточний оперативний розрахунок витрат, собівартості одиниці продукції та ціни її реалізації (табл. 9.10).

У табл. 9.11 наведено форму виробничої програми, витрат та собівартості одиниці продукції в тваринництві.

В окремій таблиці розраховуються кількість і вартість кормів за їх видами та технологічних матеріалів. Виконання оперативного місячного плану витрат і собівартості продукції аналізується в окремій таблиці, де рядки збігаються з рядками табл. 9.10, а колонки фіксують відхилення фактичних показників від планових. При цьому витрати обчислюються з урахуванням їх поділу на постійні та продуктивні, або змінні. Можливий також поділ витрат на незмінні, постійні та продуктивні, де незмінні витрати не залежать ні від кількості поголів’я худоби, ні від обсягів виробництва продукції. Однак коли йдеться про оперативне управління витратами, тобто про умови короткострокового періоду, навряд чи доцільно поділяти постійні витрати на дві категорії.