Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

ВСТУП

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства є важливим елементом фінансового менеджменту і аудиту. Користувачі фінансових звітів підприємств і фірм використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

Введення нового плану рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку в більшу відповідність з вимогами міжнародних стандартів зумовлюють необхідність розробки методики фінансового аналізу, яка б відповідала сучасним вимогам ринкової економіки.

У навчальному посібнику розглядаються питання економічного аналізу прибутку, рентабельності, окремі питання фінансового стану за даними фінансової звітності.

Відомо, що основним джерелом інформації про фінансову діяльність ділового партнера є бухгалтерська звітність, яка базується на узагальненні даних фінансового обліку і є єдиним інформаційним джерелом, що зв’язує підприємство з суспільством і діловими партнерами. Користувачі інформації вивчають її з точки зору своїх інтересів. Так, власникам необхідно розрахувати збільшення чи зменшення питомої ваги власного капіталу і дати оцінку ефективності використання ресурсів адміністрацією підприємства. Кредитори і постачальники вивчають можливість надання, продовження або ненадання кредиту, прийнятні для обох сторін умови кредитування, гарантії його повернення. Крім цього, даними фінансової звітності користуються також аудиторські фірми, консультанти, біржі, юристи, преса і інші. Таким чином, бухгалтерська звітність є основою для проведення і зовнішнього фінансового аналізу. Однак для того, щоб мати повну картину сучасного стану підприємства та можливість спрогнозувати його майбутнє, не досить лише даних бухгалтерської звітності, тому окремі групи користувачів, наприклад керівництво і аудитори, часто залучають до аналізу додаткові джерела інформації (дані управлінського і фінансового обліку).

Для того, щоб приймати управлінські рішення на основі цієї інформації, необхідно перш за все прийняти таку методику фінансового аналізу, яка б забезпечувала одержання найбільш інформативних параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Методика фінансового стану складається з трьох взаємопов’язаних блоків:

аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;

аналізу фінансового стану;

аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності.

В останні роки з’явилось досить багато серйозних і актуальних публікацій, присвячених фінансовому аналізу. Але питання аналізу фінансових результатів і фінансового стану розглянуті не систематизовано, наводяться різні способи розрахунків одних і тих самих показників, наприклад, при розрахунку коефіцієнтів ліквідності і т. ін., студентам важко в них зорієнтуватися.

Мета цього навчального посібника — допомогти студентам розібратися в питаннях аналізу фінансових результатів і фінансового стану підприємства на прикладах його господарської і фінансової діяльності, а також ознайомити з методикою аналізу деяких зарубіжних підприємств та фірм.

Цей навчальний посібник може бути корисним і для фінансових менеджерів, бухгалтерів, аудиторів.


← prev content next →