Основи охорони праці

2.6. Відповідальність працівників служби охорони праці

Працівники служби охорони праці підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого

законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених

Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних

звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещасних

випадків на виробництві.