Аналіз національної економіки (2003)

РЕЗЮМЕ

Економічна безпека визначається таким станом національної економіки, за якого забезпечуються національні інтереси, стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, здатність до розвитку.

Стратегія економічної безпеки визначається формуванням та обґрунтуванням стратегічних пріоритетів, національних інтересів, засобів і механізмів вирішення проблем.

Складовими економічної безпеки є: економічна незалежність, стійкість і стабільність національної економіки, здатність до прогресу.

У системі економічної безпеки визначальну роль відіграють національні економічні інтереси. Тому важливою є розробка системи показників, які б давали кількісну оцінку соціально-економічного розвитку країни.

Економічна безпека оцінюється за певними критеріями — показниками-індикаторами та їх пороговими величинами, перевищення яких загрожує безпеці країни.

Вирізняють внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці, які ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів.

Передбачення ймовірності виникнення дестабілізуючих процесів ґрунтується на використанні системи випереджувальних індикаторів виявлення диспропорцій.

Для країн з перехідною економікою прискорення чи уповільнення розвитку є нормою. Тому прогнозування динаміки ВВП для трансформаційних економік є важливим, але не достатнім елементом системи діагностики стану економіки. Більш необхідною стає система виявлення диспропорцій розвитку.

Система діагностики стану економіки складається з трьох компонентів: макроекономічного прогнозу, системи виявлення диспропорцій, рекомендацій економічної політики щодо вирішення виявлених проблем.

Система виявлення диспропорцій має два блоки: блок індикаторів динамічного моніторингу параметрів розвитку ситуації на макроринках та блок основних диспропорцій.

Виходячи з виявлення проблем економіки країни, формуються рекомендації щодо напрямів макроекономічної політики з їх вирішення.← prev content next →