Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

3.3.2. Основні технологічні операції АРМ_К і АРМ_Б під час обробки платіжних документів

АРМ_К у складі СЕПКОБ забезпечує клієнтові виконання роботи з платіжними документами та виписками; архівацію документів; котирування валют і сервіс (разом із функцією формування запитів).

Робота з платіжними документами, що є основною для СЕПКОБ, полягає у виконані на АРМ_К таких головних операцій.

1. «Відкриття нового документа». На бланку типової форми автоматично проставляються номер нового ПД, дата його започаткування й усі атрибути платника. Під час заповнення ПД, як правило, здійснюється контроль щодо існування рахунку й коду отримувача платежу та його банку, щодо розмірів грошових сум, їх одиниць тощо. Коли занесена інформація правильна, то ПД заноситься до бази даних ПД зі значенням його статусу «готовий до підпису».

2. «Редагування». Вносяться зміни й уточнення до ПД перед відправлянням до банку. При цьому ПД також набуває статусу «готовий до підпису».

3. «Копіювання документів». Значно спрощуються й прискорюються ввід та формування ПД у разі, коли оформлюються кілька документів на одного отримувача або виконується оплата за один і той самий товар різним постачальникам. Скопійований документ дістає наступний щодо оригіналу номер і відповідно датується. Далі в ньому проставляються реквізити платника, і документ стає відкритим для редагування.

4. «Друкування». Забезпечується видача ПД на друк у стандартному вигляді.

5. «Підписання документів». До банку можна надіслати лише ті платіжні документи, які мають два підписи і статус «готові до відправлення». Підписання ПД — це остання перед відправленням ПД до банку операція, виконуючи яку ще можна внести до ПД зміни й виправити неточності.

Технологія накладання підпису передбачає перевірку такого права особи, котра виконуватиме цю дію, та її ідентифікацію з використанням спеціальної системи паролів або особистих ключових (парольних) дискет, або магнітних карток. У будь-якому разі після ідентифікації особи, яка накладає підпис, вона має дати згоду на підписання конкретного документа, що його зображено на екрані, натиснувши відповідний клавіш, після чого й формується «електронний підпис» цього документа. Виконаний підпис змінює статус документа від «готовий до підпису» на «уже є один підпис» або «уже є два підписи, і документ готовий до відправлення».

При потребі підписаний документ можна редагувати, але після цього його статус набуває знову початкового значення «готовий до підпису».

6. «Відправлення документа». По каналах зв’язку ПД з обома «електронними підписами» передається до банку. Якщо сеанс зв’язку з банком пройшов нормально, то в АРМ_К з’являється інформація про залишок грошових коштів на рахунку клієнта, а також дані про технічний стан рахунку, тобто про залишок за припущення, що всі відправлені платіжні документи будуть «проведені». При цьому відправлені документи в базі даних АРМ_К набувають статусу «відправлених».

У разі виявлення помилок у ПД під час його обробки в банку цей документ набуває статусу «помилковий». Документи, які були оброблені банком, набувають у БД АРМ_К статусу «проведені».

7. «Архівація документів». Із бази даних вилучаються та переміщуються до архіву ті платіжні документи, які були оброблені банком і мають статус «проведені». Архівація необхідна, коли йдеться про великі щоденні обсяги даних, чи про значний період роботи системи.

8. «Знищення документа». Із бази вилучаються ПД, але лише такі, які не мають статусу «проведені» чи «відправлені».

9. «Сортування ПД». Документи в базі даних упорядковуються згідно з вибраними полями, завдяки чому спрощується візуальний пошук необхідних документів. Крім того, ця операція дає змогу аналізувати документи.

В АРМ_К крім основних є сервісні операції, що призначені для зміни пароля, видачі довідок і т.ін. Технологія обробки платежів за допомогою СЕПКОБ передбачає поетапне виконання відповідних процесів.

Етап підготовки оператором пакета ПД на АРМ_К і проставляння «електронного підпису» другої та першої осіб. Ця операція може здійснюватися або на комп’ютері оператора, якщо АРМ_К базується на окремому автономному ПК, або на відповідних РС, якщо АРМ_К працює в ЛОМ.

Наступний етап технології полягає ось у чому. У ПД автоматично проставляється код ідентифікації самого клієнта (код АРМ_К), формується пакет ПД, який далі відправляється по каналах зв’язку до банку або до концентратора повідомлень.

Подальші дії виконуються в банку на АРМ_Б: розшифровується отриманий пакет ПД, автоматично перевіряється код ідентифікації АРМ_К і передається ПД до ОДБ тому операціоністу, який веде рахунок відповідного клієнта.

Нарешті за допомогою АРМ_Б перевіряються в ПД підписи директора й головного бухгалтера, проставляється код операціоніста про прийняття документа в обробку. Заключні дії такі: перевіряється правильність коду операціоніста банку, проставляється код головного його технолога і виконується квитування (підтвердження оплати або відмова від неї) ПД з подальшим передаванням цієї інформації по всіх етапах аж до клієнта (АРМ_К).

У банку обробка ПД супроводжується відповідними бухгалтерськими проведеннями. При потребі здійснюються міжбанківські платежі з використанням СЕП НБУ.