Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

5.6.2. Характеристика «другої» та «третьої» моделей роботи комерційних банків у СЕП

«Друга» модель роботи банку в СЕП так само, як і «перша», належить до регіональних моделей з єдиним кореспондентським рахунком. Але тут на відміну від «першої» моделі філії банку мають лише номер МФО.

Формально-логічний опис цієї моделі за першими двома пунктами збігається (крім п. п. 3.3 і 3.4) з описом «першої» моделі, а два останні пункти мають такий вигляд:

3) філії не мають ТКР в РРП РУ НБУ;

4) філії не мають АРМ-3.

Принципова різниця між «першою» і «другою» моделями полягає в тому, що під час роботи за «другою» моделлю всі філії банку взаємодіють із СЕП через АРМ-3 ГБ. Інших АРМ-3 у системі банку немає, тоді як згідно з «першою» моделлю АРМ-3 є в кожній філії банку, і вона сама виходить у СЕП.

Отже, платежі між філіями банку не відображаються в СЕП, а взаємодія ГБ і філій ГБ відбувається в кілька етапів.

1. Філії доставляють свої платіжні документи до відповідного ГБ. (Способи доставляння можуть бути різними: кур’єром — паперові ПД, а також паперові ПД з копією на машинних носіях (дискети, НМЛ); по каналах зв’язку — у формі електронних документів).

2. ГБ групує документи, які надійшли до нього від філій, поділяючи їх на групи «міжфілійні платежі» та «інші».

3. Документи «інші», тобто ті, одержувачами яких є інші банки, у ГБ оформляються як файл початкових платежів (тип А) і відправляються до СЕП через АРМ-3 головного банку.

Аналогічно всі платежі інших банків до ГБ та його філій надходять від СЕП до АРМ-3 ГБ у вигляді файлів зворотних платежів (файл типу В). Розподіл та групування отриманих документів по філіях і їх доставка в філії-одержувачі реалізується засобами ГБ.

Отже, за такою технологією СЕП приймає пакети початкових платежів лише від ГБ і надсилає пакети зворотних платежів лише на ГБ, філії не мають безпосереднього зв’язку із СЕП, оскільки не оснащені АРМ-3, хоча можуть мати абонентський пункт ЕП НБУ. Усі звітні повідомлення СЕП також формуються і подаються лише для ГБ і включають дані про всі платежі, проведені останнім і його філіями через СЕП.

Усі файли СЕП, якими обмінюється ГБ і РРП, містять «електронну адресу» лише ГБ. При цьому у файлах типу А містяться первинні платежі як ГБ, так і його філій. Порядок розміщення платежів може бути вільним. У файлах типу А як МФО банку-відправника можуть бути зазначені МФО ГБ та МФО його філій, але вони не можуть бути вказані як МФО банку-одержувача, оскільки це означатиме помилку типу «платіж сам на себе». Аналогічно у файлі В як МФО банку-одержувача можуть бути зазначені як ГБ, так і його філії.

У файлі виписок для головного банку (тип V) містяться всі початкові та зворотні платежі як головного банку, так і його філій. Порядок, в якому платежі вміщені у файлі виписок, такий самий, як у файлах A і B.

У разі об’єднання банків, під час реорганізації системи управління або за інших умов, можливе переведення банківської установи з роботи за «нульовою» чи «першою» моделлю на роботу за «другою» моделлю. При цьому банківська установа усувається як безпосередній учасник СЕП і працює в СЕП «опосередковано» через свій ГБ. З огляду на це слід забезпечити відсутність у СЕП платежів, які були адресовані безпосередньо їй як учаснику СЕП. Для цього протягом приблизно трьох днів виконується відповідна робота в АРМ-1, АРМ-2 і ОДБ ТУ НБУ.

Модель номер «три» є аналогом «другої» моделі для міжрегіонального рівня. Формалізовано її можна подати так:

1. ГБ є в регіоні Р1, Ф є в регіонах Рі, і = 1, 2, 3, ...

2. Для ГБ і всіх Ф існують свої МФО.

3. Для ГБ існує:

1) КР у РУ НБУ регіону Р1;

2) ТКР у РРП регіону Р1;

3) ГБ має ПТК АРМ-3.

4. Для всіх філій виконуються умови:

1) Філії не мають КР у РУ НБУ.

2) Філії не мають ТКР у РРП РУ НБУ.

3) Філії не мають АРМ_3.

Рух сум платежів, як і в «другій» моделі, обліковується за місцезнаходженням ККР ГБ, без виділення вкладу окремих філій. Субрахунки філій у ГБ ведуться засобами його ОДБ. Філії мають власний МФО і занесені до списку учасників платежів. ГБ має АРМ-3 і через нього виконуються міжбанківські платежі як його власні, так і філій. За «третьою» моделлю працюють, як правило, банки, котрі мають свою електронну систему передавання даних і можуть її використовувати для проведення міжфілійних розрахунків. В Україні, наприклад, за такою моделлю працює один із найбільших банків «Промінвестбанк» (ПІБ).

Технологія взаємодії ГБ та його філій за «третьою» моделлю така сама, як і за «другою», з тією лише різницею, що для доставляння документів від філій до ГБ тут використовуються, здебільшого, відповідні електронні системи передавання даних. Ця модель може бути реалізована як на своїй технічній базі, так і з використанням існуючих ЕСПД, у тому числі й ЕП НБУ, ІНТЕРНЕТ і т.ін.

Особливості формування файлів СЕП за «третьою» моделлю такі самі, як і за «другою», але навантаження на АРМ-3 в ГБ тут значно більше. Через це доводиться висувати деякі особливі вимоги до організації його роботи. Наприклад, для зв’язку ГБ із РРП використовуються, як правило, виділені канали зв’язку тощо.