Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Н

Накладні затрати

Затрати на господарське обслуговування виробництва й управління, додаткові до основних затрат на виробництво. Поряд з останніми включаються в собівартість продукції.

Наука управління

Нова самостійна галузь знання, яка виникла в результаті необхідності найбільш раціональної організації суспільного виробництва, потреби в найвищій економічній ефективності колективної діяльності людей в процесі виробництва матеріальних благ.

Наукове управління

Це таке свідоме управління, що здійснюється згідно з вимогами об’єктивних законів, прогресивних тенденцій.

Науково-технічна революція

Кардинальне перетворення виробництва та сфери послуг на основі використання принципово нових досягнень науки й техніки, перехід до якісно нового етапу розвитку економіки.

Науково-технічний процес

Безперервне вдосконалення всіх сторін виробництва та сфери послуг на базі впровадження досягнень науки і техніки.

Нецінова конкуренція

Конкуренція, заснована на пропозиції товару вищої якості, з більшою надійністю та строками служби, з вищою продуктивністю.

Норма керованості

Чисельність підлеглих, якими здатний ефективно керувати один керівник.

«Ноу-хау»

Сукупність науково-технічних та економічних знань, виробничого й господарського досвіду, необхідних для організації виробництва та реалізації товарів. У сучасних умовах «ноу-хау» є одним із важливих об’єктів комерційних операцій.