Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Х

Холдінг

Різновид акціонерної компанії або корпорації, характерною особливістю якої є володіння контрольним пакетом акцій інших компаній з метою контролю та управління їх діяльністю.

Хронометраж

Метод вивчення затрат часу на виконання трудових операцій шляхом вимірювання тривалості їх окремих елементів.