Аналіз регіональної економіки (2002)

ВСТУП

В умовах економіки перехідного періоду, коли відбуваються процеси роздержавлення і реформування всіх сфер економічного життя країни, основний тягар реформ переміщується на місцевий, тобто регіональний рівень, виникає необхідність змін у методах управління окремою територією, місцевістю, зоною. Але для того, щоб розробити ефективну національну і регіональну економічну політику, концепції і стратегії розвитку окремих регіонів і територіально-адміністративних одиниць, точно визначити депресивні території, котрі вимагають пріоритетної державної підтримки, необхідно здійснити аналіз найрізноманітніших питань у регіональному аспекті. Завдання такого аналізу досить широкі, як і сфера застосування його результатів: відбувається в регіоні спад виробництва чи навпаки-піднесення; який регіон є найбільш сприятливим для інвестиційної діяльності; в яких регіонах слід очікувати загострення проблем, зумовлених ситуацією на ринку праці, вичерпаною місткістю розміщення або екологічним станом та ін.

Тож, набуття знань з теоретичних основ і практичних навичок проведення регіонального економічного аналізу набувають у сьогоденні дедалі важливішого значення. Тому без засвоєння його основ неможливо забезпечити фундаментальну економічну підготовку спеціалістів з економіки і менеджменту.

В основу даного навчального посібника були покладені як класичні роботи по проведенню регіональних досліджень (У. Ізард, Вінер), так і сучасні розробки. У додатках наведений статистичний матеріал, який допоможе студентам краще зрозуміти теоретичні питання і може застосовуватися при проведенні практичних занять.← prev content next →