Державне регулювання зайнятості (2003)

3.2. Особливості і проблеми зайнятості та безробіття в Україні

Процеси глобалізації не могли не вплинути на зайнятість в Україні, виявивши певні особливості. Ринок праці як сфера зайнятості розвивався в Україні подібно до інших країн з перехідною економікою під поступово зростаючим впливом глобалізації. Розглядаючи стан зайнятості й безробіття в Україні, з метою виявлення особливостей, проблем і тенденцій слід визначити головні напрями аналізу. Це, — передусім, умови, в яких формується національний ринок праці, і похідні від даних умов особливості його; роль і місце різних соціально-демографічних груп населення в сфері зайнятості, що зумовлено надзвичайно складною демографічною ситуацією; аналіз тенденцій у зміні структури зайнятості в останнє десятиліття. Крім того, надзвичайно важливу роль відіграють проблеми якості робочої сили як основного чинника її конкурентоспроможності і як базису конкурентоспроможності національної економіки.