Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

Із січня 1994 р. Національний банк запровадив автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з використанням прогресивних технологій у банківській справі, до якої нині залучено банківську систему України. Система обслуговується комплексом програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз та захист від несанкціонованого втручання.

Система функціонує в режимі реального часу. Термін проходження платіжних документів від платника до одержувача коштів — від 10 хв до 2 год.

Міжбанківські трансакції здійснюються через кореспондентські рахунки банків, які відкриті в установах НБУ, що дає змогу Національному банку щоденно аналізувати рух коштів на кореспондентських рахунках банків та рух готівки.

Водночас через систему кореспондентських рахунків НБУ контролює дотримання мінімальних обов’язкових резервів, тобто обов’язкової норми ресурсів у процентному відношенні до величини залучених ресурсів. Ці резерви інші банки зобов’язані зберігати в центральному банку.

Створення централізованого в рамках банківської системи фонду грошових коштів сприяє підтриманню безперебійності функціонування платіжно-розрахункового механізму в народному господарстві України.

Способи, умови та порядок проведення міжбанківських розрахунків у гривнях та іноземній валюті на кореспондентських рахунках банків-резидентів, відкритих у банківських установах України, визначає «Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні», затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.99 за № 621.