Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.7. Переоформлення та закриття рахунка

Для переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) подаються такі самі документи, як і для створення підприємства.

У разі проведення перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, спричиненої змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, до установи банку подається заява власника рахунка, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів, засвідчені в установленому порядку, а за зміни характеру діяльності власника рахунка — один із примірників нового статуту (положення).

За ліквідації підприємства його рахунок переоформлюється на ім’я ліквідаційної комісії, для чого подається рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка зі зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія вживає заходів для закриття додаткових рахунків.

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а) на підставі заяви власника рахунка;

б) на підставі рішення органу, на який законом покладено обов’язки ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.

За наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів, установа банку на підставі платіжного доручення власника рахунка переказує такі залишки на інший відкритий цим підприємством рахунок. Якщо підприємство має лише один рахунок, то для його закриття та переказування залишків коштів необхідно відкрити додатковий рахунок.

Справа, що стосується юридичного оформлення рахунка, залишається в установі банку. Операції на рахунках можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках вони не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про скасування рішень щодо припинення операцій на рахунках.