Бухгалтерський облік у банках України (2001)

14.3. Обмін основних засобів і нематеріальних активів

Первісна вартість об’єкта основних засобів чи нематеріальних активів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів чи нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів чи нематеріальних активів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням її різниці до витрат звітного періоду.

Отримання цього об’єкта в обмін на подібний відображається таким проведенням:

Якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його справедливій вартості:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

на залишкову вартість переданого і первісну отриманого активу:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи».

Якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його справедливу вартість:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

на справедливу вартість переданого і первісну отриманого активу:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500«Інші необоротні матеріальні активи»;

на різницю між залишковою і справедливою вартістю переданого активу:

Д-т рахунка 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи».

Первісна вартість об’єкта основних засобів чи нематеріальних активів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта основних засобів чи нематеріальних активів, збільшеній (зменшеній) на ту суму грошових коштів (чи їх еквівалент), що була передана (отримана) під час обміну.

Отримання об’єкта необоротного активу в обмін на неподібний об’єкт відображається так:

Якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його справедливій вартості:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

на залишкову вартість переданого і первісну отриманого активу:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи».

Якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його справедливу вартість:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 «Знос нематеріальних активів», 4409 «Знос основних засобів», 4509 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

на справедливу вартість переданого і первісну вартість отриманого активу:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»;

на різницю між залишковою і справедливою вартістю переданого активу:

Д-т рахунка 7490 «Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші ноборотні матеріальні активи».

Збільшення (зменшення) первісної вартості об’єкта необоротного активу, отриманого під час обміну:

на суму додатково сплачених грошових коштів:

Д-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок», 1001 «Рахунок готівкових коштів»

або:

на суму одержаних грошових коштів:

Д-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок», 1001 «Рахунок готівкових коштів»

К-т рахунків 4300 «Нематеріальні активи», 4400 «Основні засоби», 4500 «Інші необоротні матеріальні активи».

Приклади обліку операцій з отримання основних засобів в обмін на інші об’єкти наведено у додатку 36.