Економічна політика (2004)

ТЕМА 13. ЗАКОНОДАВЧА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА БАЗА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Загальне в змісті процесів ринкової трансформації адміністративно-командної економіки (для всіх постсоціалістичних країн) — це системні зміни, які включають структурні та інституціональні її перетворення. Саме інституціональні перетворювання необхідні для створення основ ринкової системи, для приведення в дію рушійних сил ринкового господарства. Це, в свою чергу, передбачає зміни у відносинах власності, формування ринків праці, капіталів і т. п., проведення політики підтримки підприємництва та антимонопольної політики, розвиток ринкової інфраструктури і багато інших заходів надзвичайно широкого спектру. Але всі вони мають базуватися на відповідних законодавчих засадах ринкової економіки, оскільки будь-які економічні відносини в суспільстві мають бути юридично унормованими. Як показує досвід, для перехідної економіки — це не таке вже й просте завдання. І від того як воно вирішується значною мірою залежить і дієвість економічної політики в країні.