Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.4.3. Оцінка міри ризику ліквідності портфеля активів

Оцінювання ліквідності проводиться також і для інвестиційного портфеля.

Інвестиційний портфель — це сукупність цінних паперів та інших активів, придбаних інвестором. В якості оцінки величини ризику ліквідності портфеля використовуються показники:

а) частка терміноволіквідних активів у їх реальному обсязі:де: LT ― частка терміноволіквідних активів у портфелі; CT ― сумарна вартість (оцінка) цих активів; С ― загальна вартість (оцінка) портфеля;

б) коефіцієнт ліквідності (визначається як відношення сумарної вартості важколіквідних активів і сумарної вартості швидколіквідних активів):де: CB, CC, CM ― сумарна вартість (оцінка) відповідно високоліквідних, середньоліквідних і малоліквідних активів у портфелі.

Чим більші значення показників LT-1 та KЛ-1, тим менш ліквідним вважається інвестиційний портфель і тим більшим є його ризик ліквідності.

Важливо також урахувати показники ступеня ризику ліквідності щодо рівня фінансових втрат [34].